Monday 4 July 2011

Nomismatika Khronika Greek Index


Nomismatika Khronika - Νομισματικά Χρονικά. Δημοσιεύεται από την Ελληνική Νομισματική Εταιρεία (Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, Πειραιός 254, Ταύρος (Αθήνα) GR-177 78, Ελλάδα. Fax: +30 212 254 0123, τηλέφωνα: +30 212 254 2930 και 212 254 0000. Δυκτιακός Τόπος υπό κατασκευή).


ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1972-2009

Α Ρ Χ Α Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε.

Ροδιακός(;) Στατήρ με τους τύπους του Μεγάλου Αλεξάνδρου

ΝομΧρον 18/1999, 69-72

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΕΥΕΛΠΙΔΟΥ Ρ.

Μουσικά όργανα στην αρχαιότητα ΝομΧρον 8/1989, 31-32

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι.

Έλληνες βασιλιάδες σε τετράγωνα νομίσματα Βακτρίας

ΝομΧρον 3/1974, 34-37

ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ Ε.

«Θησαυρός» νομισμάτων από τη Θήβα ΝομΧρον 19/2000, 55-101

BOPEARACHCHI O.

Σωφύτης, ένας Αινιγματικός Ηγεμόνας ΝομΧρον 15/1996, 33-39

Βανδαλισμοί στο Αφγανιστάν ΝομΧρον 21/2002, 97-99

Ο Έλληνας Αρτεμίδωρος ήταν υιός του Ινδο-Σκύθη Μαύου: Μία επανεξέταση του «ευρήματος» του Αμλούκ-Νταρά ΝομΧρον 27/2008-9, 37-46

DE CALLATAΫ F. – PROKOPOV I.

Ένα Θασιακό Τετράδραχμο, από το “Εύρημα” της Popina, Επικεκομμένο σε Αθηναϊκό. ΝομΧρον 13/1994, 40-42

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Β.

Γαληψός Χαλκιδικής: Έν νέον νομισματοκοπείον ΝομΧρον 3/1974, 32

Ψεύτικα (κίβδηλα) νομίσματα του τύπου “κεφαλή κατά μέτωπο” της Λάρισσας ΝομΧρον 7/1988, 12-14

DESTROOPER-ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ A.

Το Εύρημα των Σόλων ΝομΧρον 10/1991, 41-42

Ένα Άγνωστο Νόμισμα της Σίδης ΝομΧρον 14/1995, 18-20

Προσθήκη για την Αλφάβητο της Σίδης ΝομΧρον 16/1997, 110

Ένα Κυπριακό νόμισμα του Μουσείου της Καμπούλ προς πώληση

ΝομΧρον 24/2005, 19-20

FRANKE P. R.

Η Μακεδονία και τα νομίσματά της ΝομΧρον 1/1972, 22-35

Το “Κοινόν” των Θεσσαλών ΝομΧρον 2/1973, 5-12

ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Α.

Ιώ – Ίσις Πελαγία: Ένα άγνωστο νόμισμα του Άργους ΝομΧρον 27/2008/9, 15-17

ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ Ν.

Αθηνά, Ιππία, Χαλινίτις ΝομΧρον 5-6/1978, 9-23

ΖΑΧΑΡΑΣ Α. Α.

Ήλιος, λαλούν σύμβολο ΝομΧρον 24/2005, 21-22

HEPWORTH R.

Οι επώνυμες κοπές του Κοινού των Βοιωτών κατά τον 4ο αι. π.Χ.

ΝομΧρον 17/1998, 90-96

HERSH C.

Τρία Αδημοσίευτα Βασιλικά Μακεδονικά Νομίσματα

ΝομΧρον 15/1996, 12-18

HOLLIS A.

Μία Φορολογική Απόδειξη από την Ελληνιστική Βακτρία

Ιστορικές και Νομισματικές Παρατηρήσεις επί της Βακτρικής Φορολογικής Αποδείξεως ΝομΧρον. 16/1997, 36-46

HURTER S.

Μέγας Αλέξανδρος ένα νομισματικό όδοιπορικό ΝομΧρον 5-6/1978, 35-40

Γρύλλοι / Αδρίδες / Αττέλαβοι ΝομΧρον 23/2004, 18-20

JAKOBSSON J.

Μία επανεξέταση των Ελλήνων στο Αφγανιστάν ΝομΧρον 26/2007, 71-88

KΑΒΑΦΗΣ Κ. Π.

Ας φρόντιζαν ΝομΧρον 17/1998, 7

Νομίσματα ΝομΧρον 18/1999, 7

Φιλέλλην ΝομΧρον 19/2000, 7

Οροφέρνης ΝομΧρον 21/2002, 12

Ποσειδωνιάται ΝομΧρον 22/2003, 7

Η Διορία του Νέρωνος ΝομΧρον 23/2004, 7

Εν Σπάρτη ΝομΧρον 24/2005, 7

Αγε, Ω Βασιλεύ Λακεδαιμονίων ΝομΧρον 24/2005, 9

Η Δυσαρέσκεια του Σελευκίδου ΝομΧρον 25/2006, 5

Περιμένοντας τους Βαρβάρους ΝομΧρον 26/2007, 5

Ιθάκη ΝομΧρον 27/2008-9, 5-6

ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ Κ., ΜΠΑΝΤΕΚΑ Ε., ΤΣΑΪΜΟΥ Κ.

Η τεχνική κοπής των Αθηναϊκών νομισμάτων στην Κλασική Εποχή

ΝομΧρον 4/1976, 4

ΚΡΕΜΥΔΗ-ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΥ Σ.

Colonia Iulia Diensis: Η Νομισματική Μαρτυρία ΝομΧρον 14/1995, 33-56

Τα Οικονομικά του Αλεξάνδρου και η Ασιατική Εκστρατεία

ΝομΧρον 18/1999, 49-60

ΚΥΡΟΥ Α. Κ.

Η εξέλιξις του νομίσματος εις την Ιστορίαν της Ελλάδος

Μέρος 1ο ΝομΧρον 1/1972, 64-75

Μέρος 2ο ΝομΧρον 2/1993, 64-73

Μέρος 3ο ΝομΧρον 3/1974, 48-57

ΚΥΡΟΥ Α. Κ. – ΑΡΤΕΜΗΣ Δ. Ν.

Ο Κάπρος της Κύθνου ΝομΧρον 17/1998, 43-58

ΛΑΓΟΣ Κ. – ΡΑΛΛΗ-ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Ε.

Νομισματικές Εκδόσεις Ερεσού ΝομΧρον 20/2001, 45-63

LESCHHORN W.

Αρχαία Ελληνικά Νομίσματα και Αγώνες ΝομΧρον 16/1997, 95-100

ΛΙΑΜΠΗ Κ.

Μακεδονικά σύμβολα σε χάλκινα κέρματα του Βασιλέως Ηρώδη Α '

ΝομΧρον 8/1989, 35-38

Το Νομισματοκοπείο του Φάγρητος ΝομΧρον10/1991, 25-31

Άργιλος, Ιστορία και Νόμισμα ΝομΧρον 13/1994, 7-20

LORBER C.

Σκέψεις επί των Χρυσών Εκδόσεων της Ν. Ιταλίας και Σικελίας

ΝομΧρον 11/1992, 20-26

MACDONALD D.

Οι Μισθοφόροι και η Διακίνηση Αργύρου στην Κρήτη ΝομΧρον 15/1996, 48-52

Απομιμήσεις της Πρώτης Μακεδονικής Μερίδος σε Τετράδραχμα της Μύρινας ΝομΧρον 16/1997, 62-65

Επικοπές Μακεδονικών Χαλκών Νομισμάτων ΝομΧρον 17/1998, 108-114

Επικοπές μακεδονικών πόλεων και περιοχές κυκλοφορίας τους

ΝομΧρον 19/2000, 120-121

Σικελικλές και Ιταλικές επικοπές σε Πώλους ΝομΧρον 21/2002, 65-71

Μία Ομάδα Τετραδράχμων Θασιακού τύπου επικεκομμένων σε Αθηναϊκά Νέας Τεχνοτροπίας ΝομΧρον 22/2003, 40-45

MILDENBΕRG L.

Το έργο του Χαράκτη Κίμωνος των Συρακουσών και οι επιδράσεις του

ΝομΧρον 5-6/1998. 24-25

ΜΟΥΛΑΚΗΣ Χ. Μ.

Χριστοδούλου Παραχαράκτης. Και άλλες μήτρες ΝομΧρον 13/1994, 43-54

Χριστοδούλου Παραχαράκτης. Είκοσι ακόμη κίβδηλα; ΝομΧρον 14/1995,71-75

Ανεξάντλητος Χριστοδούλου ΝομΧρον 19/2000, 131-134

MÜSELER W.

Ένα νόμισμα του Βασιλείου της Τυλίδος ΝομΧρον 16/1997, 23-24

ΝΙΡΒΑΝΑ Π.

Χίμαιρα ΝομΧρον 16/1997, 7-11

OIKONOMIΔOY M.

Μερικά σημαντικά προσκτήματα της Νομισματικής Συλλογής

(Στα Αγγλικά με μικρή ελληνική περίληψη) ΝομΧρον 4/1976, 35-41

PICARD O.

Τα νομίσματα της Θάσου ΝομΧρον 9/1990, 28-31

Τα χάλκινα νομίσματα της Οισύμης ΝομΧρον12/1991, 17-19

PRICE M. J.

Το Βρεταννικόν Μουσείο: Συλλογή ή φυλακή; ΝομΧρον 1/1972, 12-20

Διερευνώντας τη νομισματοκοπία του Μεγάλου Αλεξάνδρου

ΝομΧρον 5-6/1978, 27-34

PROKOPOV I.

Τα Τετράδραχμα Θρακών του Θασιακού τύπου ΝομΧρον 21/2002, 88-90

ΡΑΛΛΗ-ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Ε.

Χάλκινα τετράδραχμα και δραχμές της Παλαίρου Ακαρνανίας

ΝομΧρον 19/2000, 39-49

ΡΑΛΛΗ-ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Ε. – ΛΑΓΟΣ Κ.

Νομισματικές Εκδόσεις Ερεσού ΝομΧρον 20/2001, 45-63

REA J.

Μία Φορολογική Απόδειξη από την Ελληνιστική Βακτρία

Το Έγγραφο ΝομΧρον 16/1997, 25-33

SALVESEN H.

Το Τετράδραχμο του Οροφέρνου ΝομΧρον 21/2002, 13-16

SAYLES W. G.

Η λατρεία του Διός στον Ζάρβο ΝομΧρον 19/2000, 128-130

SENIOR R. C.

Μία Φορολογική Απόδειξη από την Ελληνιστική Βακτρία

Η Ανακάλυψη του Εγγράφου ΝομΧρον 16/1997, 34-35

Οι Τελευταίοι Έλληνες Βασιλείς της Ινδίας ΝομΧρον 16/1997, 78-86

ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ Β.

Τα κίβδηλα νομίσματα της Ιεράπυτνας ΝομΧρον 26/2007, 41-48

ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Μ. Ι.

Ένας Μεταθανάτιος Αλέξανδρος του 1990 μ.Χ. ΝομΧρον 16/1997, 105-107

ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ Δ.

Μικρές Αργυρές Υποδιαιρέσεις από την Αρχαία Στρύμη ΝομΧρον 22/2003, 9-22

ΤΖΑΜΑΛΗΣ Α. Π.

Θρακο-Μακεδονικά Αβέβαια, Μέρος Α΄ ΝομΧρον 16/1997, 13-20

Μέρος Β΄ ΝομΧρον 17/1998, 15-22

Μέρος Γ΄ ΝομΧρον 18/1999, 11-16

Αποκομίζειν γλαύκας εξ Αθηνών ΝομΧρον 17/1998, 123-130

Ας φρόντιζαν ΝομΧρον 17/1998, 7

Νομίσματα ΝομΧρον 18/1999, 7

Μερικά από τα σημαντικά προσκτήματα της Συλλογής Alpha Bank κατά το 2000 ΝομΧρον 19/2000, 13-27

Φιλέλλην ΝομΧρον 19/2000, 7

Μερικά από τα σημαντικότερα προσκτήματα της Alpha Bank κατά το 2002

ΝομΧρον 21/2002, 41-47

Οροφέρνης ΝομΧρον 21/2002, 12

Ποσειδωνιάται ΝομΧρον 22/2003, 7

Περιμένοντας τους Βαρβάρους ΝομΧρον 26/2007, 5-7

Ιθάκη ΝομΧρον 27/2008-9, 5-6

ΤΟΥΡΑΤΣΟΓΛΟΥ Γ.

Ο «θησαυρός» Αδάμ Ζαγκλιβερίου/1983 στο Μουσείο Θεσσαλονίκης

ΝομΧρον 8/1989, 7-16

Τίς γλαυκ’ Άθήναζ’ ήγαγεν; ΝομΧρον18/1999,17-19

Αφροδίτη και Έρος στην Κύζικο ΝομΧρον 26/2007, 21-24

ΤΣΑΓΚΑΡΗ Δ. Ι.

Μερικά από τα σημαντικά προσκτήματα της Alpha Συλλογής Τραπέζης Πίστεως κατά το 1998 ΝομΧρον 17/1998, 23-34

Μερικά από τα σημαντικά προσκτήματα της Συλλογής Alpha Bank κατά το 1999

ΝομΧρον18/1999, 23-37

Μερικά από τα σημαντικότερα προσκτήματα της Συλλογής της Alpha Bank κατά το 2004 ΝομΧρον 23/2004, 21-24

Μερικά από τα συμαντικότερα προσκτήματα της Συλλογής της Alpha Bank κατά το έτος 2005 ΝομΧρον 24/2005, 11-13

Μερικά από τα συμαντικότερα προσκτήματα της Συλλογής της Alpha Bank κατά το έτος 2006 ΝομΧρον 25/2006, 9-12

Μερικά από τα συμαντικότερα προσκτήματα της Συλλογής της Alpha Bank κατά το έτος 2007 ΝομΧρον 26/2007, 11-15

Μερικά από τα συμαντικότερα προσκτήματα της Συλλογής της Alpha Bank κατά το έτος 2008 ΝομΧρον 27/2008/9, 9-11

ΤΣΑΚΟΣ A.

Αρχαία νομίσματα από το Εθνικό Μουσείο του Χαρτούμ ΝομΧρον 24/2005, 25-43

ΤΣΕΛΕΚΑΣ Π.

Επικεκομμένοι στατήρες των οψίμων αρχαϊκών χρόνων στη Χαλκιδική

ΝομΧρον 21/2002, 17-29

ΨΩΜΑ Σ. Η.

Στατέρ Μάχον: Η ομάδα νομισμάτων «Σερμυλίας» ΝομΧρον 20/2001, 13-30

Μεθώνη Πιερίας ΝομΧρον 21/2002, 73-77

ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Ζ. Λ.

Ερμιόνη ΝομΧρον 23/2004, 29-32

Η Σουπιά της Κέας ΝομΧρον 27/2008/9, 21-22

WIDEMANN F.

Μία νομισματική επιβεβαίωση της χρονολογήσεως Yavana του έτους 186/185

ΝομΧρον 23/2004, 46-53

Ρ Ω Μ Α Ϊ Κ Α

AMANDRY M.

Ευρήματα Folles στην Ελλάδα ΝομΧρον 5-6/1978, 53-61

ΚΑΒΑΦΗΣ Κ. Π.

Η Διορία του Νέρωνος ΝομΧρον 23/2004, 7

ΚΑΤΣΑΡΗ Κ.

Στατιστική Ανάλυση των Μεμονομένων Νομισμάτων στα Μουσεία

ΝομΧρον 22/2003, 53-56

LACAM G.

Ο Θεοδόριχος Β' και η αλλαγή των ενδείξεων στους σόλιδους

των Βισιγότθων της Τουλούζης ΝομΧρον 9/1990, 43-50

Οι τελευταίες κοπές της Φλακκίλλας ΝομΧρον 12/1993, 23-24

ΛΑΓΟΣ Κ. – ΡΑΛΛΗ-ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Ε.

Νομισματικές Εκδόσεις Ερεσού ΝομΧρον 20/2001, 45-63

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ Μ.

Ελληνικά Νομισματοκοπεία στα Ρωμαϊκά χρόνια ΝομΧρον 3/1974, 9-19

ΡΑΛΛΗ-ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Ε. – ΛΑΓΟΣ Κ.

Νομισματικές Εκδόσεις Ερεσού ΝομΧρον 20/2001, 45-63

ΤΖΑΜΑΛΗΣ Α. Π.

Η Διορία του Νέρωνος ΝομΧρον 23/2004, 7

ΤΟΥΡΑΤΣΟΓΛΟΥ Γ.

“Θησαυρός” Aurei του 1ου μ.Χ. αιώνα από την Πάτρα (1976)

ΝομΧρον 5-6/1978, 41-52

Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Α

BENDALL S.

Δούλοι ή Στρατιώτες; ΝομΧρον 8/1989, 42-43

Μία επανεξέταση του Τραχίου από την Πλατεία Διοικητηρίου

ΝομΧρον 21/2002, 111-115

Μία επιπλέον σημείωση για το τραχύ της «Πλατείας Διοικητηρίου»

ΝομΧρον 23/2004, 100-101

BENDALL S. και ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ Π. Ν.

Το μοναδικό νόμισμα του Κωνσταντίνου ΙΑ' Παλαιολόγου ΝομΧρον 3/1974, 29-31

Δύο μοναδικές νομισματικές μαρτυρίες του Ματθαίου Καντακουζηνού-Ασάνη

ΝομΧρον 7/1988, 19-21

ΓΕΩΡΓΑΝΤΕΛΗ Ε. Σ.

Ένα Παλαιολόγιο Τραχίον ΝομΧρον 20/2001, 88-93

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ν. Θ.

Ένα νέο από ήλεκτρο Τραχύ του Ιωάννη Γ´ Βατάτζη ΝομΧρον 21/2002, 105

Τα νομίσματα του βυζαντινού εμφυλίου πολέμου, 1321-1328

ΝομΧρον 23/2004, 85-90

Νέος τύπος αργυρού μιλιαρεσίου του Βασιλίσκου, 475-476 μ.Χ.

ΝομΧρον 24/2005, 51

Η νομισματική προπαγάνδα κατά το βυζαντινό εμφύλιο πόλεμο, 1341-47

ΝομΧρον 24/2005, 67-75

Η κυκλοφορία του σταυράτου και των υποδιαιρέσεών του ΝομΧρον 26/2007, 97-115

ΖΕΡΒΟΣ Ο. Η.

Ένα Βαρβαρότεχνο Υβρίδιο Τεταρτηρό της εποχής του Αλεξίου Α´ Κομνηνού

ΝομΧρον 21/2002, 103-4

Οι Ποικιλίες των Ανωνύμων Φόλλεων της Τάξεως Β ΝομΧρον 22/2003, 63-66

Μία ελάχιστα γνωστή εικονογραφική ποικιλία ενός τεταρτηρού του Ιωάννη Β´ Κομνηνού ΝομΧρον24/2005, 63-66

Συμπληρωματικές σκέψεις επί των τεταρτηρών του Ιωάννη Β´ Κομνηνού

ΝομΧρον 25/2006, 21-23

Ύστερο Βυζαντινό χάλκινο επικεκομμένο σε νόμισμα των Σελτζούκων της Συρίας

ΝομΧρον 25/2006, 28-29

Μία ανώμαλη έκδοση χαλκών νομισμάτων του πρωίμου 13ου αι. από την Κόρινθο

ΝομΧρον 26/2007, 94-95

Διορθώσεις στην περιγραφή του Hendy στο DOC IV δύο εκδόσεων επαρχιακών χαλκών του Αλεξίου Α´ Κομνηνού ΝομΧρον 27/2008/9, 52-56

LACAM G.

Τα πορτραίτα του Χριστού στα νομίσματα του Ιουστινιανού Β´

ΝομΧρον 5-6/1978, 69-70

LEUTHOLD E. Jr.

Μερικά σπάνια νομίσματα του Ιουστινιανού Α' (γερμανικά) ΝομΧρον 3/1974, 26-28

Μερικά σπάνια χάλκινα νομίσματα των Αυτοδρατόρων Μαυρίκιου και Φωκά

ΝομΧρον 8/1989, 47

Ένας ημιφόλλις του Ηρακλείου με τον Ηράκλειο-Κωνσταντίνο ΝομΧρον 12/1993, 26

Το πορτραίτο του Φωκά σε ένα επετιακό νόμισμα που κόπηκε στην Αλεξάνδρεια

ΝομΧρον24/2005, 57-60

METCALF M.

Βυζαντινά νομίσματα κοπέντα στην Κεντρική Ελλάδα επί

Βασιλείου Β' (976-1025) ΝομΧρον 3/1974, 24-25

Η σημασία των ευρημάτων Αμοργού και Θήρας ΝομΧρον 8/1989, 60-67

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ.

Τα δύο Μολυβδόβουλλα της Συλλογής Ηλία Καντά ΝομΧρον 23/2004, 55-56

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.

Νομίσματα της Ανασκαφής στην Παλαιοχριστιανική Βασιλική του Ιοβιανού στην Παλαιόπολη Κερκύρας ΝομΧρον 27/2008/9, 59-68

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ Π. Ν.

Ιστορία, συμβολισμός και τέχνη εις τα Βυζαντινά νομίσματα

ΝομΧρον 1/1972, 37-49

Αλέξιος Α' Κομνηνός (1081-1118), Μεταρρυθμιστής ή κιβδηλοποιός;

ΝομΧρον 2/1973, 28-35

Τα υπέρπυρα του Ανδρονίκου Β' και Μιχαήλ Θ' ΝομΧρον 4/1976, 45-46

Ανασκόπηση στη Νεώτερη Βυζαντινή Νομισματική βιβλιογραφία

ΝομΧρον 4/1976, 86-92

Συμβολή στην απόδοση των λεγομένων βυζαντινών στρατιωτικών κοπών του ΣΤ' αιώνα “Moneta Militaris Imitativa” ΝομΧρον5-6/1978, 71-73

Ο Ιωάννης Ε' Παλαιολόγος και η Άννα της Σαβοΐας στη Θεσσαλονίκη

ΝομΧρον 8/1989, 69-79

Μιχαήλ A' ή Μιχαήλ B' της Ηπείρου ΝομΧρον 13/1994, 55-59

ΤΖΑΜΑΛΗΣ Α. Π.

Βυζαντινές επιδράσεις στα νομίσματα της Δανίας του 11ου αιώνα

ΝομΧρον 5-6/1976, 75-80

Μ Ε Σ Α Ι Ω Ν Ι Κ Η Ε Λ Λ Α Δ Α

ΑΡΤΕΜΗΣ Δ. Μ.

Νομίσματα μιας Ελληνίδος βαρώνης ΝομΧρον 1/1972, 50-52

Το εν Γλαρέντζα νομισματοκοπείον των Φράγκων κατακτητών της Αχαϊας

ΝομΧρον 2/1973, 37-44

Τα νομίσματα του Δουκάτου των Αθηνών ΝομΧρον 4/1976, 47-55

ΖΕΡΒΟΣ Ο.

Εύρημα φραγκικών νομισμάτων από την ανασκαφή

της Κορίνθου/1989 ΝομΧρον.9/1990, 137-140

Οι σχεδόν άγνωστοι Οβολοί του Φιλίππου της Σαβοϊας ΝομΧρον 14/1995, 85-87

Σχολιασμός τριών κιβδήλων τορνεζίων από τις ανασκαφές της Κορίνθου

ΝομΧρον 23/2004, 80-83

ΚΑΣΔΑΓΛΗ Α. Μ.

Νέο Νομισματικό Εύρημα από τη Ρόδο ΝομΧρον 11/1992, 53-58

Λογιστικά και άλλα Κέρματα από τα ευρήματα της Ρόδου

ΝομΧρον 18/1999,119-28

Ροδιακές Χάλκινες Κοπές στο 13ο αιώνα ΝομΧρον 25/2006, 31-70

ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ Α.

Μερικά νέα στοιχεία για το νομισματικό σύστημα των Γκατελούζιο

ΝομΧρον 9/1990, 141-5

Το Νομισματοκοπείο της Χίου την περίοδο των Ζαχαρία

ΝομΧρον 11/1992, 43-50

Το Εύρημα της Σιδερούντας ΝομΧρον 12/1993, 27-33

Ένα Μαρτινέλλο των Εμμανουήλ και Παλαιολόγου Ζακκαρία (1307-1310)

ΝομΧρον18/1999,101-10

Ένα αδημοσίευτο Δουκάτο του Ντορίνου Γκατελούζιο ΝομΧρον 22/2003, 67-72

Τα Νομίσματα της Ρόδου, 1476-1522 ΝομΧρον 23/2004, 103-113

METCALF D. M.

Ένας σχολιασμός της Κυκλοφορίας των Τορνεζίων του Καρόλου Ανζού

και της Χρονολογήσεώς τους ΝομΧρον 11/1992, 33-37

Νομίσματα των Λατίνων πριγκίπων της Αντιοχείας (1098-1130)

τα οποία ανευρέθησαν στην Κόρινθο και την Αθήνα ΝομΧρον 14/1995, 79-82

ΠΑΠΑΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Γ.

Η βενετσιάνικη νομισματοκοπία στη Κρήτη ΝομΧρον 19/2000, 141-145

ΠΙΤΙΔΗΣ-ΠΟΥΤΟΥΣ Θ.

Το ανώνυμο κυπριακό γκρος ΝομΧρον 7/1988, 25-29

ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗΣ Α.

Ένα ανώνυμο Gros της Κύπρου (αγγλικά) ΝομΧρον 5-6/1978, 82-83

STAHL A. M.

Ένα “Εύρημα” Βενετσιάνικων και Ουγγρικών Νομισμάτων

ΝομΧρον13/1994, 96-102

ΤΖΑΜΑΛΗΣ Α. Π.

H πρώτη περίοδος του τορνεζίου (Μέρος 1ο) ΝομΧρον 9/1990, 101-128

Η πρώτη περίοδος του τορνεζίου (Μέρος 2ο) ΝομΧρον10/1991, 43-66

Μια προσθήκη στα τορνέζια της 1ης Ομάδας του

Γουλλιέλμου Βιλλεαρδουθίνου ΝομΧρον 10/1991, 39-40

Τα Επισημασμένα Σεζίνι ΝομΧρον 11/1992, 69-77

Το “Εύρημα” της Ήλιδος/1964 ΝομΧρον 13/1994, 65-74

Μερικές σκέψεις επί του οβολού του Φιλίππου της Σαβοϊας ΝομΧρον 14/1995, 89-93

Η Πριγκιπέσσα Ιζαμπώ και οι άνδρες της ΝομΧρον 23/2004, 59-67

Ο Βενετοτουρκικός πόλεμος του 1570-73 και το «πιστωτικό» νόμισμα

ΝομΧρον24/2005, 85-92

ΧΑΤΖΙΩΤΗΣ Κ. Χ.

Τα νομίσματα της Ενετοκρατουμένης Κρήτης NομΧρον 3/1974, 39-46

Ο Θ Ω Μ Α Ν Ι Κ Η Α Υ Τ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΚΟΚΚΑΣ Π. Γ.

Μερικά Άσπρα του Σουλεϋμάν Α' από το Νομισματοκοπείο

των Σιδηροκαυσίων ΝομΧρον 11/1992, 61-66

Για το Οθωμανικό Νομισματοκοπείο των Σερρών ΝομΧρον 15/1996, 77-91

Ένα Δοκίμιο Άσπρο του Σουλτάνου Ιμπραήμ από την Αδριανούπολη

ΝομΧρον 22/2003, 79-82

MACKENZIE K. M.

Χρυσά Νομίσματα του Σουλεϋμάν του Μεγαλοπρεπούς

από το Νομισματοκοπείο των Σιδηροκαυσίων ΝομΧρον 10/1991, 79-80

Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Η Ε Λ Λ Α Δ Α

ΑΡΚΟΜΑΝΗΣ Ο.

5λεπτο και 50 λεπτο 1921 ΝομΧρον 25/2006, 135

ΒΛΑΜΟΣ Μ.

Ουδέν καινόν υπό τον ήλιον. ΙΙΙ ΝομΧρον 22/2003, 125-128

CHASE P. A.

Τα πρώτα χάλκινα νομίσματα της Νεωτέρας Ελλάδος ΝομΧρον 21/2002, 122-126

Νέα Ποικιλία του 1 Λεπτού 1830 ΝομΧρον 22/2003, 91

Οι Ποικιλίες των Μητρών των Δεκαλέπτων του 1830 ΝομΧρον 22/2003, 111-117

ΚΑΡΑΤΖΑΣ Τ.

Οι Χρόνοι Κυκλοφορίας των Νομισμάτων της Κρητικής Πολιτείας

ΝομΧρον 25/2006, 125-127

ΚΟΥΡΟΣ Ι.Δ.

Τα τάλιρα του Βασιλέως Όθωνος της Ελλάδος ΝομΧρον 23/2004, 142- 153

ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ Α.

Το Σχέδιο του Νομίσματος των 5 λεπτών του 1825 Νομ.Χρον 17/1998, 115-118

Οι Γαζέτες της Επτανήσου Πολιτείας του 1801 Νομ.Χρον 18/1999, 133-147

Η Κιβδηλία κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επαναστάσεως

ΝομΧρον 20/2001, 95-96

Το ευρώ και η ιστορία του ΝομΧρον 24/2005, 113-121

ΜΑΡΚΕΤΟΣ Γ.

Το εικοσάδραχμο του 1973 ΝομΧρον 7/1988,115-118

ΜΠΟΥΤΟΣ Γ.

Μία αξιοπερίεργη ποικιλία δικαλέπτου 1830 ΝομΧρον 24/2005, 99-102

Συλλεκτισμός ή Φετιχισμός; ΝομΧρον 25/2006, 99-104

Σπάνιες Ποικιλίες Νομισμάτων της Καποδιστρικής Περιόδου

ΝομΧρον 25/2006, 109-117

Οι ποσότητες κοπής των νομισμάτων της περιόδου Ι. Α. Καποδίστρια

ΝομΧρον 26/2007, 131-137

ΜΠΟΥΤΟΣ Γ. – ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Κ.

Σφάλματα στα νομίσματα του Ι. Α. Καποδίστρια ΝομΧρον 27/2008/9, 77-82

ΜΠΟΥΤΟΣ Γ – ΤΖΑΜΑΛΗΣ Α. Π.

Η θεματολογία στο ελληνικό νόμισμα ΝομΧρον 26/2007, 149-156

ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.

Οι νομισματικές συνθήκες κατά την τουρκοκρατία και το χρονικό

της κοπής του πρώτου Ελληνικού νομίσματος ΝομΧρον 5-6/1978,84-93

ΠΙΤΙΔΗΣ-ΠΟΥΤΟΥΣ Θ.

Τα νομίσματα του Καποδίστρια ΝομΧρον 12/1993, 37-43

ΡΩΜΑΝΟΣ Μ.

Ελληνικά μεταπολεμικά δοκίμια και χαριστικές κοπές

ΝομΧρον 7/1988,105-110

ΤΑΖΕΔΑΚΗΣ Π. Ν.

Τα Είκοσι Χρόνια της Ελληνικής Δημοκρατίας στα Νομίσματα

NομΧρον 14/1995,167-171

ΤΖΑΜΑΛΗ M. J. A.

Δύο άγνωστα δοκίμια του 1987 ΝομΧρον 19/2000, 170

ΤΖΑΜΑΛΗΣ Α. Π.

Αποχαιρετισμός στη Δραχμή ΝομΧρον 19/2000, 171-173

Η Κιβδηλία κατά την διάρδεια της Ελληνικής Επαναστάσεως

ΝομΧρον 20/2001, 97-108

Εξευρωπαϊσμός ΝομΧρον 20/2001, 127-128

Ουδέν καινόν υπό τον ήλιον .Ι ΝομΧρον 21/2002, 143-4

Η Περιπέτεια της Μελέτης των Καποδιαστριακών Μητρών ΝομΧρον 22/2003, 87

Όψιμα «μαγικά» νομίσματα ΝομΧρον 24/2005, 109-110

ΤΖΑΜΑΛΗΣ Α. Π. – ΜΠΟΥΤΟΣ Γ.

Η θεματολογία στο ελληνικό νόμισμα ΝομΧρον 26/2007, 149-156

ΧΑΤΖΙΩΤΗΣ Κ. Χ.

Τα επισεσημασμένα διά σφραγίδος του Βασιλέως Όθωνος νομίσματα

της Συλλογής του Μπενακείου Μουσείου ΝομΧρον 1/1972, 53-58

Το χρονικόν του Νεοελληνικού νομίσματος ΝομΧρον 2/1973. 50-59

Τα νομίσματα και μετάλλια των Ιονίων Νήσων ΝομΧρον 4/1975, 73-85

ΞΕΝΟΥ Α.

Το άγνωστο 5λεπτο του 1921 ΝομΧρον 25/2006, 131-132

ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Ζ. Λ.

Η Κιβδηλία κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επαναστάσεως ΝομΧρον 20/2001, 10 Ουδέν καινόν υπό τον ήλιον. ΙΙ ΝομΧρον 21/2002, 146-7

Κρητικό δίλεπτο 1900 – Σφάλμα ΝομΧρον 24/2005, 107

WALKER A.

Μερικά ευρήματα νεωτέρων νομισμάτων από την αρχαία Αγορά των Αθηνών

ΝομΧρον 4/1975, 64-65

Χ Α Ρ Τ Ο Ν Ο Μ Ι Σ Μ Α Τ Α

ΙΑΤΡΟΥ Α.

Η σειρά 01 στα χιλιόδραχμα του 1970 ΝομΧρον 9/1991, 89-90

ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ Α.

Τα «Χαρτονομίσματα» της Κατοχής ΝομΧρον 22/2003, 137-144

ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΣ Σ.

Τα δεκάλεπτα χαρτονομίσματα του 1922 με την κεφαλήν του Ερμού ΝομΧρον 4/1976, 68-70

ΠΙΤΙΔΗΣ-ΠΟΥΤΟΥΣ Θ.

Ένα άγνωστο ελληνικό χαρτονόμισμα ΝομΧρον 9/1990, 85-86

Τράπεζα της Ελλάδος: Οι πρώτες μεταπολεμικές εκδόσεις

ΝομΧρον 14/1995, 161-5

ΤΖΑΜΑΛΗΣ Α. Π.

Όπου και αν ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει

(ένα χαρτονόμισμα του Αφγανιστάν) ΝομΧρον 20/2001, 121-122

Το Όνομα του Καλλιτέχνη ΝομΧρον 22/2003, 131-135

Υ Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Α Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Σ Κ Α Ι Μ Α Ρ Κ Ε Σ

ΒΛΑΜΟΣ Μ.

Το Μπιλιέτο της Μαλακοπής ΝομΧρον 16/1997, 121

ΓΕΩΡΓIΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

Επισημάνσεις επί επισημάνσεων ΝομΧρον 26/2007, 143-145

ΚΑΒΑΦΗΣ Κ. Π.

Το Νιχώρι ΝομΧρον 20/2001, 7

ΚΩΦΟΠΟΥΛΟΣ Σ. Κ.

Το Αποθησαύρισμα της Εκκλησίας του Ταξιάρχη Ασωμάτου Λέσβου ΝομΧρον 13/1994, 103-117

Πλαστά “Μπιλιέτα” της Μυτιλήνης ΝομΧρον 15/1996, 101-5

ΚΟΦΟΠΟΥΛΟΣ Σ. Κ. – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Σ. Ι.

Νεώτερα στοιχεία για τα τοπικά «νομίσματα» ανάγκης της Χίου

ΝομΧρον 19/2000, 149-157

ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ Α. Ε. – ΤΖΑΜΑΛΗΣ Α. Π.

Ελληνικές Μάρκες ΝομΧρον 20/2001, 113-117

MACKENZIE K. M.

Εκκλησιαστικές μάρκες και επισημασμένο νόμισμα από τα Δαρδανέλλια

ΝομΧρον 14/1995, 115-6

Ένα “Μπιλιέτο” από το Οφρύνιον ΝομΧρον 15/1996, 68

ΜΑΚΡΥΜΑΧΑΛΟΣ Σ.

Τα πεντάλεπτα κέρματα “ΣΙΓΓΕΡ” του 1916 ΝομΧρον 4/1976, 66

ΞΕΝΟΥ Α

Εκκλησιαστικές και ιδιωτικές μάρκες Σύρου 1880-1885 ΝομΧρον 27/2008/9,87-94

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Β.

Και άλλα «νομίσματα» του Δοξάτου ΝομΧρον19/2000, 167

ΠΑΠΑΣ Ε.

Ένας καινούριος τύπος της Βατούσας ΝομΧρον 25/2006, 95-96

ΡΟΥΔΟΜΕΤΩΦ Ν.

Το Εύρημα της Ρόδου ΝομΧρον 9/1990, 69-76

Η Έρευνα των Τοπικών “νομισμάτων” ΝομΧρον 15/1996, 111-6

ΤΑΡΙΝΑΣ Σ.

Οι επισημάνσεις του Πλωμαρίου σε χάλκινα τουρκικά κέρματα

ΝομΧρον 8/1989, 85-88

Ένα “Νόμισμα” από την Κριθιά ΝομΧρον 15/1996, 121

ΤΖΑΜΑΛΗ Μ. J. A.

Μία Αδημοσίευτη Επισήμανση από την Παναγία Θάσου ΝομΧρον 15/1996, 124

Και άλλα για το Οφρύνιον ΝομΧρον 16/1997, 123

Ένα «Εύρημα» από τη Λήμνο ΝομΧρον 22/2003, 119120

ΤΖΑΜΑΛΗΣ Α. Π.

Περί των Εκκλησιαστικών ή Κοινοτικών “Νομισμάτων” ΝομΧρον 15/1996, 59-63

Τα “Νομίσματα” του Δοξάτου ΝομΧρον 15/1996,129-30

«Το Νιχώρι» - Τα «Μπιλιέτα» της Κουμαριώτισας ΝομΧρον 20/2001, 7-9

ΤΖΑΜΑΛΗΣ Α. Π. – ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ Α. Ε.

Ελληνικές Μάρκες ΝομΧρον 20/2001, 113-117

ΤΖΑΜΑΛΗΣ Α. Ρ. Α.

Τα “Νομίσματα” του Ουσάκ ΝομΧρον 15/1996, 125-6

Τα Κέρματα του Άη–Στράτη ΝομΧρον 16/1997, 125-126

WILSKI H.

Το “Εύρημα” της Αγιάσου ΝομΧρον 12/1993, 60-66

Χαρτονένια “Νομίσματα” της Χίου ΝομΧρον 15/1996, 142-4

Επισημάνσεις της Λήμνου σε Οθωμανικά χάλκινα νομίσματα

ΝομΧρον 21/2002, 134-140

ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Ζ. Λ.

Το Μυστήριο του ‘Δ’ και το Καρκινικό ‘Μ’ ‘η ‘ΙΣ’ ΝομΧρον 22/2003, 123

Μ Ε Τ Α Λ Λ Ι Α Κ Α Ι Π Α Ρ Α Σ Η Μ Α

ALEKSEEV A.

Τα «ελληνικά σχέδια» της τσαρίνας Αικατερίνης της Μεγάλης και η Τέχνη των Μεταλλίων στη Ρωσία ΝομΧρον 23/2004, 124-125

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ Π. Ι.

Τα μετάλλια του LANGE ΝομΧρον 2/1973, 60-62

ΒΛΑΜΟΣ Μ. Γ.

Νομίσματα και μετάλλια που έμειναν στο στάδιο του σχεδίου

ή του προπλάσματος ΝομΧρον 14/1995,117-20

Η σφραγίδα της Νέας Μονής Χίου ΝομΧρον 19/2000, 135-137

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Δ.

Το σχεδιασθέν δια τους Φιλέλληνας πολεμιστάς του 1897 μετάλλιον

ΝομΧρον 7/1988, 101-3

Graecia Rediviva. To αναμνηστικόν μετάλλιον της αναρρήσεως

του Βασιλέως Όθωνος εις τον θρόνον ΝομΧρον 9/1990, 55-64

Το Αριστείον των Επιστημών, των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών

ΝομΧρον 11/1992, 81-97

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Χ. Γ.

Ο Στέφανος Τιμής: Η Πρότασις του Αλ. Ρίζου-Ραγκαβή

και τα σχέδια του Fl. Boulanger ΝομΧρον 10/1991, 81-88

DIVO J.-P.

Τρία μετάλλια από την κατάκτησιν του Μωρέως ΝομΧρον 2/1973, 46-49

MACKENZIE K. M.

Ένα δίγλωσσο μετάλλιο ΝομΧρον 12/1993, 67-69

ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ Α.

Ένα ξεχασμένο μετάλλιο του 1716 ΝομΧρον 14/1995,99-107

Τρία Μετάλλια της Χίου ΝομΧρον 16/1997, 111-114

ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. Α.

Δώδεκα μετάλλια υπό Κ. Lange ΝομΧρον 1/1972, 60-62

ΤΑΖΕΔΑΚΗΣ Π. Ν.

Ο χαράκτης Κόνραντ Λάνγκε, το έργο του και τα οθωνικά μετάλλια

ΝομΧρον 7/1988, 36-95

Τα παράσημα της Ελληνικής Δημοκρατίας ΝομΧρον 8/1989, 91-112

Μετάλλια του Χριστοδούλου ΝομΧρον 10/1991, 91-97

Τα στρατιωτικά μετάλλια των Βαλκανικών Πολέμων ΝομΧρον 12/1993, 71-83

Λίγα ακόμα περί Όθωνος, Λάνγκε και Φογκτ ΝομΧρον 13/1994,129-31

Τα Στρατιωτικά Μετάλλια των ετών 1916-1920. Οι Συλλεκτικές Ποικιλίες

ΝομΧρον 14/1995,127-47

Περί Μεταλλίων και Ασχετοσύνης ΝομΧρον 17/1998, 135-139

ΤΖΑΜΑΛΗΣ Α. Π.

Η ιστορία ενός μεταλλίου ΝομΧρον 7/1988, 121-2

Μ Ε Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Α Ι Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α

FISCHER-BOSSERT W.

Και πάλι οι αμερικανικές ράβδοι Χρύσου ΝομΧρον 20/2001, 125-126

WEIR-ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ L., ΠΙΛΑΚΟΥΤΑ M., ΚΑΡΥΔΑ A. ΜΑΝΤΖΟΥΚΑ Ε.

Ανάλυση με Ακτίνες Χ Αρχαίων Θεσσαλικών Νομισμάτων, Μέρος Α'

ΝομΧρον 10/1991, 18-24

Ανάλυση με Ακτίνες Χ Αρχαίων Θεσσαλικών Νομισμάτων, Μέρος Β'

ΝομΧρον. 14/1995,27-32

Γ Ε Ν Ι Κ Α

ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ

Νομίσματα και Κράτος ΝομΧρον 1/1972, 6-10

ΓΑΛΑΝΗ-ΚΡΙΚΟΥ Μ.

Νομισματικό Μουσείο: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΝομΧρον 8/1989, 115-20

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Ι. Π.

Αρχαιολογική Κληρονομιά: Η άποψη του ιδιώτη κατόχου

ΝομΧρον 12/1993, 7-12

MILDENBERG L.

«Εκείνα τα ανόητα βέλη» ΝομΧρον 8/1989, 28-29

ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Μ.

Ένας χαμένος «θησαυρός» από τα Βασιλικά Ανώγεια Κρήτης

ΝομΧρον 20/2001, 111

ΤΖΑΜΑΛΗΣ Α. Π.

Μνήμη Παύλου Λάμπρου ΝομΧρον 9/1990, 96-99

ΤΖΑΜΑΛΗΣ Α. Π. - WILSKI H.

Kenneth M. MacKenzie ΝομΧρον 15/1996, 57-58

ΤΟΥΡΑΤΣΟΓΛΟΥ Ι.

Ειρήνη Βαρούχα-Χριστοδουλοπούλου ΝομΧρον 22/2003, 148-152

No comments:

Post a Comment